IT SLUŽBY

HARDVÉR
Dodávky značkových serverov, PC, notebookov a periférií.
SOFTVÉR
Operačné systémy, kancelárske a grafické programy.
VIRTUALIZÁCIA
Realizácia privátneho cloudu na báze VMWARE.
OBNOVA DÁT
Obnova dát z poškodených, omylom vymazaných alebo preformátovyných diskov.
Share on Facebook
Facebook

Zdieľať...
Scroll to top