IT BEZPEČNOSŤ A SLUŽBY

BEZPEČNOSŤ IT A JEJ AUDIT
Realizácia auditu informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001:2013
VIRTUALIZÁCIA

Realizácia privátneho cloudu na báze VMware, kombinovaného virtualizačného riešenia - hybridný cloud na báze VMware a Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

V prípade záujmu ponúkame služby migrácie celej serverovej infraštruktúry do cloudu Amazon EC2 .

(virtualizujeme serverové systémy s operačným systémom Windows Server aj Linux)

HARDVÉR

Dodávky značkových serverov, PC, notebookov a periférií.

SOFTVÉR

Operačné systémy, kancelárske a grafické programy.

OBNOVA DÁT

Obnova dát z poškodených, omylom vymazaných alebo preformátovyných diskov.

Share on Facebook
Facebook

Zdieľať...
Scroll to top