MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

Osobnosť lídra a jeho rast

 • Osobnosť lídra
 • Rast lídra
 • Úspešní lídri vo svete a histórii
 • Vnútorný lídership
 • Sebapoznanie, seba hodnota a vnútorná motivácia
 • Výnimočnosť a originalita vo vedení
 • Skúsenosti, úspechy a neúspechy – osobný rozvoj
 • Zmena postojov a zvykov
 • Vízia, stratégia
 • Ciele – stanovenie, dosahovanie, kontrola, korekcia
 • Komunikačná zručnosť
 • Lámanie ľadov vo vzťahoch a kontaktoch
 • Úspešné spojenie s tímom
 • Dôvera a kontrola
 • Zanietenie a vášeň osobná a v tíme
 • Profesionálne vystupovanie a dojem

Zvládanie náročných období, stres, emócie a vyhorenie

 • Time manažment
 • Čo ma stresuje?
 • Zvyky
 • Zmena a postoje
 • Preťaženie
 • Rovnováha pracovný a osobný život
 • Stres, techniky jeho odbúrania, vyhorenie
 • Následky dlhodobého stresu
 • Motivácia v tíme
 • Manažment konfliktov
 • Emócie a komunikácia
 • Riešenie konfliktov
 • Roľa mediátora v konfliktoch

Personálne zručnosti lídra

 • Vízia, stratégia
 • Ciele – stanovenie, dosahovanie, kontrola, korekcia
 • Motivácia
 • Talenty v tíme
 • Delegovanie
 • Koučing
 • Rozpoznanie potenciálu v jednotlivcoch
 • Motivácia v tíme
 • Hodnotenie a hodnotiace pohovory
 • Vzdelávanie a osobný rast v tíme
 • Nábor a prijímanie nových pracovníkov

Koučing, delegovanie a talent manažment

 • Rozpoznanie potenciálu v jednotlivcoch
 • Talenty v tíme
 • Delegovanie
 • Koučing
 • Spätná väzba
 • Etapy koučingového procesu
 • Budovanie koučingového tímu
 • Talent manažment

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.

Share on Facebook
Facebook

Zdieľať...
Scroll to top