PREDAJCA

Komunikačné zručnosti predajcu

 • Osobnosť predajcu
 • Sebavedomie a sebamotivácia
 • Komunikačné zručnosti
 • Telefonická komunikácia
 • Nadviazanie spojenia s klietnom
 • Idendifikácia potrieb klienta
 • Prezentácia úžitku
 • Vyjednávanie
 • Asertivita a asertívne techniky
 • Obchodné stretnutie
 • Obchodný cyklus
 • Zákaznícky servis
 • Skúsenosti, postoje a úspech
 • Techniky uzatvárania obchodu

Pracovníci prvého kontaktu

 • Na požiadanie vám zašleme program alebo ho vypracujeme podľa vašich potrieb.

Telefonická komunikácia a predaj cez telefón

 • Na požiadanie vám zašleme program alebo ho vypracujeme podľa vašich potrieb.

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.

Share on Facebook
Facebook

Zdieľať...
Scroll to top